Wspólnoty

Diakonia Liturgiczna Dorosłych

„Z liturgii … a głównie z Eucharystii jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością dokonuje się przez nią uświęcenie człowieka i uwielbienie Boga…”

Konstytucja o Liturgii 10

Przy ołtarzu Pana jest miejsce dla wszystkich: celebransa, ministrantów, dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych. Wszyscy bowiem tworzymy Lud Boży żywą wspólnotę Kościoła. Sobór Watykański poucza, iż:

„Matka Kościół pragnie, aby wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych…”

Konstytucja o Liturgii 14

 

Te wskazania Soboru stały się kilka lat temu zachętą do stworzenia w Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku Białej wspólnoty dorosłych, pragnących czynnie włączyć się w posługę podczas Mszy świętej. Inicjatorem i pierwszym opiekunem grupy, która przyjęła nazwę Diakonii Liturgicznej Dorosłych, był ks. Antoni Dewor. Obecnie, od 2019 roku, opiekunem Wspólnoty jest ks. Piotr Borgosz, a posługę odpowiedzialnego za wspólnotę pełni Zbigniew Nikiel.

Celem tej wspólnoty jest głębsze zaangażowanie się w przeżywanie Liturgii poprzez podejmowanie posług liturgicznych, modlitwę i formację religijną.

Dorośli czytają Słowo Boże, wezwania modlitwy wiernych (w imieniu całego Ludu Bożego zgromadzonego w kościele), oraz przynoszą do ołtarza dary ofiarne (wśród nich – chleb i wino), które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Ich zaangażowanie ożywia celebrację Mszy świętej i sprawia, że staje się ona prawdziwym, wspólnym dziełem Kościoła.

To wielki przywilej i dar, że możesz posługiwać samemu Panu, a jednocześnie być świadkiem Chrystusa i nieść Dobrą Nowinę wszędzie tam, gdzie się znajdujesz w swoim codziennym życiu.

Jeżeli czujesz potrzebę bycia bliżej ołtarza, „bliżej Boga”, który do końca Cię ukochał i oddał za Ciebie swe życie, to dołącz do naszej wspólnoty.

Spotkania formacyjno – modlitewne naszej Diakonii odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 19:00 w kaplicy.

Organizujemy również wspólne wyjazdy w ciągu roku, które przez odwiedzanie miejsc świętych mają na celu pogłębianie i umacnianie wiary oraz integrację naszej wspólnoty.

Przyjdź i dołącz do grona ludzi, którzy chcą mieć swój wkład w tworzenie żywej liturgii i Kościoła. Pan czeka!