Wspólnoty

Grupa modlitwy Św. O. Pio

Grupa modlitwy Św. O. Pio przy parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na Osiedlu Karpackim w Bielsku-Białej

to wspólnota utworzona z wiernych, którzy zamierzają wprowadzić w czyn wezwanie Jezusa Chrystusa do modlitwy oraz do czynnej miłości niosącej ulgę cierpiącym i potrzebującym.

Obecnie, od września 2018 r., opiekunem duchowym Grupy Modlitwy jest ks. Zbigniew Zachorek, kierownikiem – Magdalena Pawlik, zastępcami: Wiesław Dobija i Gabriela Cader, sekretarzem: Maria Lindert.

Wszystkich, którym bliska jest duchowość i postać św. O. Pio

serdecznie zapraszamy!

Wspólnota spotyka się w drugi piątek miesiąca na Mszy św. o 18:00, a także w trzecią sobotę miesiąca na spotkaniu formacyjnym o godz. 19:00.

KONTAKT :

ks. Zbigniew Zachorek – …

Magdalena Pawlik – nr tel. 699-901-178, megar1@poczta.onet.pl

Wiesław Dobija – nr tel. 533-324-608

Gabriela Cader – nr tel. 665-677-182

Maria Lindert – nr tel. 699-910-657

http://www.pio.katolik.bielsko.pl