Wspólnoty

Oaza Dzieci Bożych

to wspólnota, która zaprasza na swoje spotkania wszystkie chętne dzieci. Spotykamy się w soboty. O godzinie 10.00 mają miejsce godzinne spotkanie ogólne (modlitwa, śpiew, zabawy i filmy, itp.) a następnie dzieci udają się ze swoimi animatorami na spotkania w grupach. Kończymy zwykle w południe modlitwą Anioł Pański. W Adwencie i Wielkim Poście spotkania rozpoczynamy wcześniej.

Od września 2018 r. Wspólnotą opiekuje się ks. Zbigniew Zachorek, a posługę odpowiedzialnej za diakonię i całą wspólnotę pełni Anna Trzop.

Każdy rok daje dzieciakom okazję do poznawania Pana Boga i bliźniego. Animatorzy starają się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniami w sposób jak najciekawszy, dlatego spotkania wspólnoty dziecięcej są niezwykle kolorowe, wypełnione ciekawymi pomysłami i metodami aktywizacyjnymi.

Poza tym dwa razy w roku organizowane są trzydniowe Oazy Modlitwy, podczas których dzieci mają okazję pogłębić swoją więź z Panem Bogiem i rówieśnikami w ciekawych miejscach.

Opisując Oazę Dzieci Bożych nie można zapomnieć o spotkaniach integracyjnych: odbywają się zabawy dyskotekowe, kuligi, ogniska, wypady w góry. Nie można tutaj narzekać na nudę  Czekamy na każde nowe dziecko, chętne dołączyć do naszej wesołej gromadki.