Wspólnoty

Oaza Rodzin – Kościół Domowy

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Z naszą parafią ruch ten związany jest od początku jej powstania. Obecnie istnieje sześć kręgów skupiających po cztery, pięć rodzin. Podstawą formacji jest Msza święta i spotkanie ogólne na salkach w każdą drugą środę miesiąca oraz comiesięczne spotkania w kręgu,  które odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Ponadto w pierwszy wtorek miesiąca ma miejsce spotkanie animatorów Domowego Kościoła z księdzem moderatorem. Od 2019 roku jest nim ks. Piotr Borgosz, a wspólnotą opiekuje się także ks. Piotr Iwanek.

W ramach spotkań modlimy się, wspólnie czytamy Pismo Święte, rozważamy je oraz dzielimy się naszymi radościami i problemami. Uczymy się również dialogu małżeńskiego, poprzez który zacieśnia się więź i miłość małżeńska i rodzinna. Towarzyszy nam zapalona świeca, która symbolizuje obecność Chrystusa pośród nas.

Na każdym spotkaniu obecny jest kapłan, bez którego nie wyobrażamy sobie wspólnego wzrastania w wierze. Dwa razy do roku wyjeżdżamy na trzydniowe rekolekcje. Pozwalają nam one oderwać się od codziennego życia i wyjść na „pustynię”, aby usłyszeć głos Boga. Nasza parafialna Oaza Rodzin ma stały kontakt z Domowym Kościołem w diecezji.

Do wspólnoty i formacji, jaką proponuje Domowy Kościół, zapraszamy każdą rodzinę.