Wspólnoty

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Pierwsze spotkania osób zainteresowanych Akcja Katolicką nastąpiło w 1997 roku po wykładzie ks. prof. Tadeusza Borutki oraz poprzez zachęcanie ks. Proboszcza Jerzego Fryczowskiego. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został powołany z dniem 4 października 1997 roku. Mianowano 39 pierwszych zwyczajnych członków POAK.

Pierwszym prezesem został Stanisław Szwed. Po wyborach prezesem została Ewa Ciopińska a Asystentem kościelnym został ks. Jerzy Fryczowski. Podejmowaliśmy wiele inicjatyw; loterie fantowe, sprzedaż zniczy, aby w ten sposób pomagać dzieciom i młodzieży w wypoczynku letnim. Organizowaliśmy wycieczki, rekolekcje wyjazdowe dla formacji i integracji członków oraz sympatyków POAK. Dzięki inwencji prezesa nawiązywaliśmy kontakty z innymi POAK.

LICZBA CZŁONKÓW

Obecnie POAK liczy 31 członków i 2 kandydatów. Od 2019 roku asystentem kościelnym jest ks. Piotr Borgosz. Spotykamy się w każdy III czwartek miesiąca, rozpoczynając Mszą św. w intencji Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej. Następnie spotykamy się w salce na spotkaniach formacyjnych i edukacyjnych. Naszymi Członkami są poseł RP Stanisław Szwed oraz radny Miasta Bielska Roman Matyja.

Organizujemy wycieczko – pielgrzymki 2-3 dniowe jako rekolekcje w drodze pod przewodnictwem p. Jana Graffa, który perfekcyjnie wyłuskuje miejsca w Naszej Ojczyźnie ważne pod względem historycznym i religijnym. Zwiedziliśmy m in.: Dolny Śląsk, Beskid Wyspowy (Nowy i Stary Sącz, Krynicę, Piwniczną, Łemkowszczyznę), Sejm RP, Muzeum Powstania Warszawskiego, Palmiry, Żelazową Wolę, Kieleczczyznę oraz nawiedziliśmy drewniane Kościoły w naszej diecezji.

WSPÓŁPRACA

Członkowie POAK współpracują z Grupami modlitewnymi; Diakonia Słowa, Grupa Ojca Pio, Wieczernik oraz prowadzą Róże Różańcowe.

Bierzemy czynny udział w życiu parafii oraz w życiu społeczności lokalnej.

Uczestniczymy w każdych Spotkaniach Formacyjnych, Sesjach, w Studium Nauki Społecznej Kościoła, Studium Duchowości Rajdach, Rekolekcjach Wielkopostnych oraz letnich organizowanych przez DIAK.

W 11 rocznicę POAK został poświęcony Sztandar naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Maria Sobuń