Wspólnoty

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej MI (z łac. Militia Immaculatae) zostało założone 16 października 1917 roku w Rzymie przez św. Maksymiliana Marię Kolbego. Początkowo zatwierdzone przez Papieża Benedykta XV jako związek pobożny, obecnie działa na świecie w formie stowarzyszenia. Celem MI jest starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Środkami do osiągnięcia tych celów przez rycerzy jest odmawianie codziennie aktu strzelistego do Niepokalanej: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie”, wykorzystywać dla sprawy Niepokalanej wszystkie godziwe środki na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Zaleca się również rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

 

Aby zostać Rycerzem Niepokalanej należy oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach, nosić Cudowny Medalik i wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Rycerstwo Niepokalanej na os. Karpackim powstało w 2008 r. podczas rekolekcji Wielkopostnych, głoszonych przez wiceprezesa narodowego MI – o. Krystiana Żmudę OFM Conv. Podczas uroczystej Mszy św. o. Krystian przyjął deklaracje przystąpienia do MI oraz wprowadził relikwie św. Maksymiliana (włos), które otrzymaliśmy z Niepokalanowa.
Od 2021 roku asystentem kościelnym rycerstwa jest ks. Piotr Borgosz.

 

Spotkania Rycerstwa Niepokalanej odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca na wieczornej Mszy św. Członkowie MI pogłębiają duchowość Maryjną poprzez rozważanie Pisma św., uczestnictwo i prowadzenie Nabożeństwa Wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi w każdą pierwszą sobotę miesiąca, udział w pieszej pielgrzymce do obozu w Auschwitz w rocznicę śmierci św. Maksymiliana, rekolekcjach w Harmężach oraz uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia w Rychwałdzie (doroczna pielgrzymka rycerzy z diecezji do sanktuarium).