Wspólnoty

Służba Liturgiczna

Ministranci to grupa młodszych i starszych chłopaków, którzy służą przy ołtarzu w czasie Mszy św. i innych nabożeństw. Obecnie jest nas trochę ponad 30.

Od 2019 r. Wspólnotą opiekuje się ks. Piotr Iwanek.

Spotykamy się zawsze w sobotę, na zbiórce o godz. 9:00. Zbiórka ta jest dwuczęściowa: najpierw odbywa się spotkanie ogólne całej wspólnoty, a następnie mają miejsce spotkania w ustalonych grupach formacyjnych. Mówiąc o formacji ministranckiej warto wspomnieć o stopniach ministranckich (są one zawsze zależne od stażu posługi ministranckiej, i zasadniczo każdy przechodzi je po kolei; obecnie w ciągu roku każdy, z wyjątkiem kandydatów, przechodzi formację w ramach dwóch kolejnych stopni):

 • Kandydat (przygotowanie do posługi ministranckiej)
 • Choralista (dawanie znaków na dzwonkach i dzwonienie na gongu)
 • Ministrant Światła (noszenie świec w czasie nabożeństw liturgicznych)
 • Ministrant Księgi (posługa przy Mszale)
 • Ministrant Słowa Bożego (lektor, czytanie Słowa Bożego)
 • Ministrant Ołtarza (przygotowanie, przynoszenie i podawanie darów)
 • Ceremoniarz (osoba w pełni odpowiedzialna za przygotowanie i prawidłowy przebieg uroczystej liturgii). Ceremoniarze, po specjalnym kursie, pełnią również funkcję Animatora i prowadzą spotkania w grupach formacyjnych.

Stopnie formacji w poszczególnych latach posługi:

 • rok: Kandydat
 • rok: Choralista, Ministrant Światła
 • rok: Ministrant Księgi, Ministrant Ołtarza
 • rok: Ministrant Słowa Bożego, Ceremoniarz

Każdy ministrant posługuje na Mszy św. w niedzielę (wg ustalonych grup niedzielnych), a w ciągu tygodnia na dwóch lub trzech Mszach św. (wyznaczanych przez każdego indywidualnie na początku roku szkolnego).

Warto wspomnieć tu o jeszcze jednej grupie, do której może należeć każdy ministrant, niezależnie od stażu. Jest to grupa kantorów, czyli tych, którzy wykonują psalm między czytaniami oraz aklamację przed Ewangelią (najczęściej Alleluja). Kantorzy spotykają się zawsze w sobotę po Mszy św. o godzinie 8:00 (ok. 8:40).

NASZA STRONA INTERNETOWA