Odkupiciel

Różaniec – Przykłady medytacyjnych dopowiedzeń po Imieniu Jezus

W Liście o Różańcu Jan Paweł II zachęca do poszerzenia wyobraźni medytacyjnej modlących się osób. Aby medytacja była owocną, rozpamiętywanie zbawczych wydarzeń warto odnosić do ich uszczegółowiających opisów ewangelicznych. Poniższe przykłady mają na celu lepsze zakorzenienie w głębokich znaczeniach konkretnych czynów i etapów w życiu Chrystusa. Mogą przyczynić się do bardziej świadomego przyjmowania duchowych bogactw różańcowej modlitwy.

Część 1. – Tajemnice radosne

Tajemnica I. Zwiastowanie

 1. który posłał Archanioła Gabriela do Dziewicy z Nazaretu;

 2. który wybrał Maryję na swoją Matkę;

 3. który oczekiwał od Maryi zgody na wypełnienie swojej odwiecznej woli;

 4. który w swoim Wcieleniu ukazuje nam godność swej Matki;

 5. który wypełnia obietnice dane w raju prarodzicom;

 6. który przychodzi, aby być Bogiem z nami;

 7. który poczyna się w Maryi jako człowiek;

 8. który począł się w Maryi za sprawą Ducha Świętego;

 9. który chciał mieć Niepokalaną Matkę;

    10. który będąc niewidzialnym Bogiem wziął ciało z Maryi Dziewicy.

Tajemnica II. Nawiedzenie Świętej Elżbiety

 1. który natchnął Maryję, aby poszła do Elżbiety;

 2. który jeszcze w łonie swej Matki chciał nawiedzić Jana Chrzciciela;

 3. który napełnił Elżbietę Duchem Świętym;

 4. który sprawił, że Elżbieta poznała w Maryi Matkę Boga;

 5. który namaścił Jana Duchem Świętym do roli proroka;

 6. który przepełnił Serce Maryi Duchem wdzięczności za otrzymane dary;

 7. który słyszy z ust Maryi pieśń uwielbienia Bożego Miłosierdzia;

 8. który rozdaje ludziom pierwsze dary Ducha;

 9. który będąc pod Sercem swej Matki przez trzy miesiące służy Janowi i Świętej Elżbiecie;

 10. który chce działać w naszych sercach.

Tajemnica III. Boże Narodzenie

 1. dla którego nie było miejsca w gospodzie;

 2. który wybrał na swoje pierwsze posłanie na tym świecie zwierzęcy żłób;

 3. który rodzi się z Maryi Dziewicy, nie naruszając Jej dziewictwa;

 4. Baranek Boży, który rodzi się by zgładzić ludzkie grzechy;

 5. którego narodzenie Ojciec Niebieski obwieszcza pasterzom przez anioła;

 6. który swoim niemowlęcym kwileniem chce wszystkich Mędrców nauczyć prawdziwej Mądrości;

 7. który złożony na sianie wielbiony jest jako Zbawiciel świata;

 8. którego boi się Herod;

 9. który napełnia pokojem serca ludzi dobrej woli;

 10. który wyciąga do nas swoje dziecięce dłonie.

Tajemnica IV. Ofiarowanie w świątyni

 1. który wchodzi do świątyni zbudowanej przez króla Salomona;

 2. który przychodzi do świątyni jako Mądrość Przedwieczna;

 3. który pragnie być światłem na oświecenie pogan;

 4. który przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą;

 5. który daje się rozpoznać ludziom dobrej woli;

 6. który dotrzymuje obietnicy danej Symeonowi i wszystkim ludziom;

 7. który uczy swoją Matkę, że Jej duszę miecz przeniknie;

 8. którego życie związane będzie z tajemnicą krzyża;

 9. który jako Dziecię oświeca dorosłych;

 10. który przychodzi do świątyni jako do ziemskiego Domu swego Ojca.

Tajemnica V. Odnalezienie w świątyni

 1. który z Maryją i Józefem pielgrzymował do Jerozolimy;

 2. który przychodzi do świątyni wyjaśniać proroctwa;

 3. który został w świątyni by zadawać ludziom pytania;

 4. którego Maryja z bólem Serca przez trzy dni szukała;

 5. którego Święty Józef znalazł w świątyni;

 6. który troszczy się o Prawdę Bożą;

 7. który chce przebywać tam, gdzie dzieją się sprawy Jego Ojca Niebieskiego;

 8. który uczy Matkę cierpliwości i uważnego wsłuchiwania się w wolę Bożą;

 9. którego słowa Maryja zawsze rozważała w swym Sercu;

 10. który posłuszny Rodzicom wraca do Nazaretu.

Część 2. – Tajemnice światła

Tajemnica I. Chrzest w Jordanie

 1. który przyszedł do grzeszników nad Jordan;

 2. który prosił Jana o chrzest;

 3. którego Ojciec głosem z nieba obwieszcza jako swego Syna

 4. który uświęcił wody Jordanu;

 5. który wzywa nas do prawdziwej pokuty;

 6. który wziął na siebie cudze grzechy;

 7. na którego zstąpił Duch Święty;

 8. którego Jan nazwał Barankiem Bożym;

 9. za którym poszli uczniowie Jana;

 10. który wyszedł na pustynię, by walczyć z szatanem.

Tajemnica II. Cud w Kanie Galilejskiej

 1. który przyjął zaproszenie młodej pary;

 2. który przyszedł służyć ludziom;

 3. któremu droga jest każda rodzina;

 4. który objawia nam Miłość Boga Ojca;

 5. który wysłuchuje próśb swej Matki;

 6. który jest pełen Miłosierdzia;

 7. który nakazał napełnić stągwie woda;

 8. który zamienił wodę w wino;

 9. w którego uwierzyli uczniowie;

    10. który pragnie naszej wiary i zaufania;

Tajemnica III. Głoszenie Królestwa i wezwanie do nawrócenia

 1. który ustanawia Królestwo Boże;

 2. który pociesza płaczących;

 3. który uzdrawia chorych;

 4. który podnosi zgnębionych na duchu;

 5. który głosi Dobra Nowinę;

 6. który ukazuje nam Ojca Niebieskiego;

 7. który odpuszcza grzechy;

 8. który uczy nas Bożej Prawdy;

 9. który przygarnia dzieci;

 10. który wysłuchuje nasze modlitwy;

Tajemnica IV. Przemienienie na Górze Tabor

 1. który przygotowywał uczniów swoich na swoją śmierć;

 2. który rozmawiał o swojej męce z Eliaszem i Mojżeszem;

 3. który przyszedł wypełnić wszystkie mesjańskie proroctwa;

 4. który ukazał Apostołom swoją Boską chwałę;

 5. o którym dał świadectwo sam Bóg Ojciec;

 6. który ma Słowa Życia;

 7. który zaprasza nas do swojej chwały;

 8. który pragnie nasze oblicza rozpromienić chwałą dzieci Bożych;

 9. który jest Odwieczną Mądrością Ojca;

 10. który pragnie naszego wyzwolenia z niewoli grzechu, śmierci i szatana;

Tajemnica V. Ustanowienie Najświętszej Eucharystii

 1. który gorąco pragnął spożyć z Apostołami Paschę;

 2. który umywał uczniom stopy;

 3. który modlił się do Ojca o to, by poznali Jego Miłość;

 4. który modlił się o jedność Kościoła;

 5. który przemienił chleb w swoje Ciało;

 6. który daje nam swoją Krew jako pokarm życia wiecznego;

 7. który jest prawdziwie obecny w Komunii Świętej;

 8. który pragnie przychodzić do naszych wdzięcznych serc;

 9. który obiecuje nam życie wieczne;

 10. który jest z nami w każdej Mszy Świętej;

Część 3. – Tajemnice bolesne

Tajemnica I. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

 1. który z Uczniami przyszedł do Ogrójca;

 2. który prosił Uczniów o modlitwę;

 3. który upadł na ziemię by wziąć na siebie nasze grzechy;
 4. który wypomniał uczniom ich duchową małoduszność;
 5. który wyszedł naprzeciw swoim wrogom;
 6. który został zdradzony pocałunkiem Judasza;
 7. który uzdrowił ucho rannemu żołnierzowi;
 8. który nakazał Piotrowi schować miecz;
 9. który prosił, aby uczniów puszczono wolnymi;
 10. który dla nas dał się związać łańcuchami;

Tajemnica II. Biczowanie Pana Jezusa

 1. którego członkowie Sanhedrynu wydali Rzymianom;

 2. którego Poncjusz Piłat wypytywał o winę;
 3. którego Piłat niesłusznie skazał na ubiczowanie;
 4. którego żołnierze przywiązali do kamiennego słupa;
 5. którego kaci bili rózgami;
 6. którego kaci bili rzemieniami;
 7. którego kaci bili biczami z ołowianymi haczykami;
 8. który z miłości do nas cierpliwie znosił tortury;
 9. który bity modlił się za nami do Ojca;
 10. którego rany są dla nas wybawieniem od kary za grzechy;

Tajemnica III. Cierniem ukoronowanie

 1. który dla odpokutowania naszych grzechów pozwolił się ukoronować cierniami;
 2. który przyjął brudny, szkarłatny płaszcz;
 3. który był bity po głowie;
 4. którego bito po twarzy;
 5. któremu pluto w twarz i rwano brodę;
 6. którego oczy zalane były krwią;
 7. którego oblicze było wyszydzone;
 8. który modlił się za swoich prześladowców;
 9. który, gdy Go bito, modlił się za nas;
 10. który pomimo tak wielkiego upokorzenia nie przestał nas kochać;

Tajemnica IV. Droga krzyżowa

 1. którego ludzie odrzucili a wybrali Barabasza;
 2. którego Piłat gestem umycia rąk wydał na ukrzyżowanie;
 3. który przyszedł dać świadectwo o swoim Królestwie Miłości i Prawdy;
 4. który przyjął krzyż na swoje ramiona;
 5. który spotkał swoją współcierpiącą Matkę;
 6. który upadał na twarz pod ciężarem krzyża;
 7. który włączył Szymona do dźwigania krzyża naszego odkupienia;
 8. który Weronice pozwolił chustą otrzeć swoją zbolałą twarz;
 9. który pouczał płaczące niewiasty o prawdziwej pokucie i żalu za grzechy;
 10. który wśród nienawiści, jako cichy Baranek był prowadzony na śmierć;

Tajemnica V. Śmierć na krzyżu

 1. który trzy godziny wisiał w słonecznym upale na krzyżu;

 2. który z krzyża widział jak żołnierze rzucają los o Jego szatę;
 3. który wołał na krzyżu: „pragnę”;

 4. który wołał na krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”;

 5. który z krzyża dał nas swojej Matce za dzieci;

 6. który powierzył nam z krzyża swoją bolesną Matkę za naszą matkę;

 7. który na krzyżu wysłuchał prośby pokutującego łotra;

 8. który mówił do Ojca: „Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha Mego”;

 9. którego bok żołnierz przebił włócznią;

 10. z którego przebitego Serca wypłynęły krew i woda.

Część 4. – Tajemnice chwalebne

Tajemnica I. Zmartwychwstanie

 1. który przyłączył się do dwóch uczniów idących do Emaus;

 2. który dał się poznać uczniom po łamaniu chleba;

 3. który ukazał się płaczącej i zatroskanej Marii Magdalenie;

 4. który przyszedł do Apostołów mimo drzwi zamkniętych;

 5. który pokazał Uczniom ręce i bok;

 6. który spożył z Apostołami śniadanie nad Jeziorem Genezaret;

 7. który trzykrotnie zapytał Piotra, czy Go miłuje;

 8. który powiedział do Piotra: „paś owce moje”;

 9. który na Uczniów tchnął Ducha Świętego;

 10. który powiedział: „błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

Tajemnica II. Wniebowstąpienie

 1. który zabrał ze sobą uczniów na Górę Oliwną;

 2. który powiedział, że idzie do domu Ojca przygotować nam miejsce;

 3. który zapowiedział swoje ponowne przyjście na końcu czasów;

 4. który nakazał Apostołom głosić Jego Ewangelię, aż po krańce świata;

 5. który obiecał uczniom, że będzie z nimi aż do skończenia świata;

 6. który polecił udzielać wierzącym w Niego sakramentu chrztu świętego;

 7. który pozostawił uczniom swoją Matkę;

 8. który wstępując do Ojca odbiera cześć od chórów niebieskich;

 9. który nakazał wrócić uczniom do Wieczernika i oczekiwać zesłania Ducha Świętego;

 10. który oczekuje nas w niebie.

Tajemnica III. Zesłanie Ducha Świętego

 1. który spełnia obietnicę daną Apostołom;

 2. który posyła Apostołom Ducha Świętego;

 3. który wyzwala nas z lęku i przerażenia;

 4. który umacnia nas darami mądrości i rozumu;

 5. który umacnia nas darami pobożności i bojaźni Bożej;

 6. który napełnia nas darami rady i umiejętności;

 7. który umacnia nas darem męstwa;

 8. który napełnia nasze serca Pokojem;

 9. który mocą Ducha Świętego buduje swój Kościół;

 10. który udziela swego Ducha w sakramentach świętych.

Tajemnica IV. Wniebowzięcie NMP

 1. który nagradza swoją Matkę za Jej wierną służbę na ziemi;

 2. który swoją Niepokalaną Matkę wraz z duszą i ciałem bierze do nieba;

 3. który umieszcza Maryję po swojej prawicy w chwale Boga Ojca;

 4. który wynosi swoją Matkę ponad Aniołów i Świętych;

 5. który pragnie czci dla swojej Matki;

 6. który w Maryi daje wzór do naśladowania;

 7. który uczynił Maryję pośredniczką łaski Bożej;

 8. który ukazuje nam cel naszego ziemskiego życia;

 9. który powołuje nas do chwały dzieci Bożych;

 10. który pragnie naszego wyzwolenia z niewoli grzechu, śmierci i szatana.

Tajemnica V. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 1. który wynagrodził wierność Maryi najwyższą chwałą w niebie;

 2. który swoją Matkę włączył w wieczne królowanie Trójcy Świętej;

 3. który uczynił Maryję Królową Aniołów i Patriarchów;

 4. który uczynił Maryję Królową Proroków i Apostołów;

 5. który uczynił Maryję Królową Męczenników i Wyznawców;

 6. który uczynił Maryję Królową Dziewic i Wszystkich Świętych;

 7. który uczynił Maryję Królową Różańca Świętego;

 8. który uczynił Maryję Królową pokoju, Polski i świata;

 9. który pragnie nałożyć na nasze głowy wieniec zwycięstwa;

 10. który pragnie przywrócić na naszych obliczach blask chwały Ojca.

// Stanisław Przepierski OP