Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ Niedziela po Objawieniu Pańskim – Święto Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2020

Ten jest mój Syn umiłowany,

w którym mam upodobanie

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Wydarzenie to trudne jest do zrozumienia nie tylko dla nas, ale również dla Jana, który napełniony Bożą mądrością wiedział, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. Boże plany i Boże działanie jest tak różne od naszego, że często rozum go nie pojmuje; może to zrozumieć jedynie serce zanurzone w Bogu. Jezus, święty i bez jakiegokolwiek grzechu, przyjął na Siebie wszystkie nasze winy, aby je obmyć i uświęcić każdego z nas. Podczas chrztu Jezusa nastąpiło również potwierdzenie przez Ojca kim jest Ten, którego Jan chrzci. A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Także podczas naszego chrztu Bóg mówi takie słowa, bo wtedy i my stajemy się Jego dziećmi. Jednak przez grzechy i upadki nieraz bardzo daleko odchodzimy od świętości jaką otrzymujemy przez chrzest i z pokorą musimy prosić Jezusa o przebaczenie, aby móc znowu stać się synem umiłowanym, który został dopuszczony do tajemnicy życia w Trójcy Świętej.

 

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)