Aktualności Odkupiciel

W OSTATNIM CZASIE … // Niedziela po Objawieniu Pańskim – Święto Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2020 – 858/02

W O S T A T N I M C Z A S I E . . .

Dołączyli do wspólnoty parafialnej w

SAKRAMENCIE CHRZTU

1. Zuzanna Bochniak
2. Lena Pilarz
3. Łucja Grygierczyk
4. Maja Kowalczyk
5. Vanessa Pawłowska
6. Emilia Wehsoly
7. Olivier Wrona

Otoczmy dzieci naszą modlitwą


ODESZLI DO PANA

śp. Stanisława Kufel
śp. Eugeniusz Gacek
śp. Karol Kubas
śp. Bogusław Jakubiec
śp. Stanisław Meller
śp. Tadeusz Kornecki
śp. Daniela Gołuszka
śp. Ewa Sapińska
śp. Jan Szpyrka

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie,

a światłość wiekuista niechaj Im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Amen.