Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ IV Niedziela Zwykła – Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2020 – 860/04

Światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela

Jezus, mimo tego, że był Synem Bożym, podporządkował się Prawu Narodu Wybranego. A nakazywało ono ofiarować Bogu w Świątyni każde pierworodne dziecko płci męskiej. Dlatego po upływie 40 dni od urodzenia Jezusa, Maryja i Józef przynieśli Go do Świątyni, aby wypełnić ten nakaz. Było tam wtedy wielu ludzi, ale tylko Symeon i prorokini Anna mieli otwarte serca na działanie Ducha Świętego i dlatego właśnie oni rozpoznali w Tym małym Dziecku upragnionego i oczekiwanego Mesjasza. Symeon z radością wielbił Boga wołając: moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Dzisiaj my również otwórzmy nasze serca i cieszmy się darem Jezusa, który jest naszym Światłem prowadzącym do zbawienia. Dlatego z zapalonymi świecami dziękujmy Bogu za Jego miłosierdzie. Niech to Światło płynące z każdej Eucharystii prowadzi nas, abyśmy nie zbłądzili na drogach naszego życia.

 

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)