Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ V Niedziela Zwykła – 9 lutego 2020 – 861/05

Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata.

Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Te słowa z dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje nie tylko do swoich uczniów, którzy chodzili z Nim podczas Jego ziemskiego życia; te słowa są skierowane do każdego z nas, ponieważ na mocy chrztu świętego staliśmy się nie tylko uczniami Chrystusa ale Jego braćmi i dziećmi Bożymi. Nasza praca, służba bliźniemu, modlitwa są o tyle warte ile jest w nich dobra. Zostaliśmy powołani do tego, aby dawać całym swoim życiem świadectwo o Bogu, który jest najwyższym dobrem i miłością. Ale mamy to czynić nie dla swojej chwały, lecz na chwałę Bożą. Dlatego Jezus mówi nam, aby dobro, które czynimy nie wypływało z naszego egoistycznego poczucia wyższości nad innymi, ale było wyrazem naszej miłości do Boga. Wtedy ludzi patrząc na to co robimy nie będą chwalić nas, ale Ojca naszego, który jest w niebie.

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)