Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ IV Niedziela Wielkiego Postu – LAETARE – 22 marca 2020 – 867/11

Aby objawiły się sprawy Boże

Wzrok jest wspaniałym darem Bożym. Jak wielki to dar możemy sobie uświadomić dopiero wtedy, gdy go stracimy, albo mocno nam się pogorszy. Ale jest inny, ważniejszy wymiar widzenia; to rozróżnianie dobra i zła, to życie w świetle Bożej łaski, lub w ciemności grzechu. W dzisiejszej Ewangelii Jezus uzdrawia człowieka niewidomego od urodzenia. Znający go ludzie, także uczniowie Jezusa, uważali to za karę za grzechy. Rabbi, kto zgrzeszył, że urodził się niewidomy – on, czy jego rodzice? Często tak właśnie postrzegamy cierpienie, choroby – jako karę za grzechy. W jakiś sposób wiążą się ze sobą te dwie rzeczywistości, bo cierpienie jest konsekwencją tego, że grzech wszedł na świat. Jednak Bóg pokazuje nam, że On nawet ze zła wyprowadza dobro, dlatego Jezus odpowiada swoim uczniom, że nieszczęście, jakie spotkało niewidomego stało się po to, aby się na nim objawiły sprawy BożeI dziś spotyka nas wiele chorób i cierpień, z którymi czasem trudno nam sobie poradzić. Miejmy jednak świadomość, że Bóg wie o tym i w swojej wszechmocy może z nich wyprowadzić dobro zarówno dla poszczególnych ludzi jak i dla całego świata.

Panie, daj nam mądrość serca i światło duszy, abyśmy widzieli Twoją Opatrzność w pandemii, wobec której czujemy się bezradni. Niech Twoje miłosierdzie uleczy nas nie tylko z choroby, ale ze strachu i braku zaufania do Ciebie.


Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)