Aktualności Odkupiciel

e-ODKUPICIEL – 15 marca, 22 marca 2020

Z racji trwającej epidemii, nasza gazetka-informator duszpasterski ODKUPICIEL będzie dostępny (tylko przez ten czas) również w wersji elektronicznej, tutaj na naszej stronie parafialnej.
Prosimy o korzystanie z tej formy osoby, które w tym czasie nie mają możliwości, aby wziąć ją w wersji tradycyjnej.
Osoby, które są w kościele, na Mszy św. lub adoracji, prosimy o zabieranie gazetki w wersji tradycyjnej, ze stolików przy wyjściach z kościoła i kaplicy.
Z przyczyn technicznych jednak ilość egzemplarzy gazetki w tym czasie jest niestety mocno ograniczona.
Jednocześnie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na naszą parafialną gazetkę ODKUPICIEL, które służą pokryciu kosztów związanych z jej przygotowaniem i wydrukiem.

Redakcja gazetki „ODKUPICIEL”

Tutaj dostępne aktualne numery gazetki – z 15 marca oraz 22 marca br:

867-11 Odkupiciel 2020.03.22 – IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare
866-10 Odkupiciel 2020.03.15 – III Niedziela Wielkiego Postu