Aktualności Zaproszenia

Słowo do Parafian

Bielsko-Biała, 5.04.2020

Drodzy Parafianie,

Raz jeszcze pozwolę sobie nawiązać do sytuacji, w której to sługa Boży kard. Stefan Wyszyński był ponad trzy lata przetrzymywany w miejscu odosobnienia. W swoich „Zapiskach więziennych” pod datą 13-14 kwietnia 1954 [Wielki Wtorek – Wielka Środa] zamieścił wspomnienie o „małych rekolekcjach” jakie odprawił sobie w więzieniu. Pisał tak:

„Myślą przewodnią była ascetyka więzienia jako nadzwyczajnego środka stosowanego przez Opatrzność Bożą do uświęcania ludzi od początku chrześcijaństwa. Chrześcijanie zaczęli „karierę” więźniów bardzo wcześnie, bo od pierwszych kazań św. Piotra w Jerozolimie. Opatrzność Boża dopuściła nawet szczególny okres w dziejach Kościoła – trzywiekowy okres więzień, katakumb i publicznych egzekucji. Ten okres jest do dziś natchnieniem dla wszystkich, których Bóg zaszczycił cierpieniem dla imienia swego.”

Moi drodzy, może ten czas który przeżywamy, z różnych powodów trudny, będzie kiedyś podobnie dla nas i dla innych natchnieniem. Może to, co teraz czynimy, o czym myślimy, modlimy się starając nie marnować czasu, będzie kiedyś dla nas pomocne.

Powierzam nas kapłanów i całą naszą Parafię, rodziny, dzieci, młodzież, samotnych, chorych i osoby w podeszłym wieku jak i naszą przyszłość, miłosiernemu Bogu. Niech Święta Zmartwychwstania umocnią naszą chrześcijańską nadzieję, że nic nie dzieje się przez przypadek. Pan Bóg z każdej sytuacji, również z tej, w której jesteśmy, potrafi wyprowadzić dobro. Ze śmierci swojego Syna przecież wyprowadził największe dobro odkupienie ludzkości.

Dziękuję za to, że staracie się w domach podtrzymać ducha wiary przez modlitwę, rozważanie słowa Bożego, wspólne rozmowy i prace. Jednocześnie pragnę podziękować za zrozumienie, pamięć a także wsparcie okazywane parafii i naszemu kościołowi. Obyśmy jak najszybciej mogli doczekać się wspólnego celebrowania Eucharystii w naszej świątyni.

Chrystus zmartwychwstał!

ks. Piotr Borgosz