Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ VI Niedziela Wielkanocna – 17 maja 2020 – 875/19

Kto Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mojego

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Te słowa Jezusa są skierowane nie tylko do Jego uczniów, ale do każdego z nas. Jednak miłość Chrystusa nie jest łatwa, ponieważ zepsuty grzechem świat przestał odróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa, mądrość od głupoty. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Bożej pomocy i Jezus ją nam obiecuje. Zapewnia, że będzie prosił Ojca, aby dał nam Ducha Prawdy, aby nami kierował i prowadził pośród trudności codziennego życia. Niestety, dziś człowiek uważa, że osiągnął taką mądrość, takie możliwości poznania, że Pan Bóg nie jest mu do niczego potrzebny. I coraz bardziej odczuwamy tego skutki; rozdarte rodziny, zniszczona przyroda, zafałszowane informacje płynące każdego dnia z tak wielu źródeł. Dlatego czujemy się coraz bardziej zagubieni, bezradni wobec tego co się wokół nas dzieje. I chyba najwyższy czas, aby powrócić do źródła naszego życia i rozwoju, a co za tym idzie – do szczęścia.Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mojego. Ta obietnica Chrystusa zawsze jest aktualna i zapewnia nam pokój serca, godne życie nawet w najtrudniejszych warunkach i nadzieję na szczęście wieczne.

 

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)