Aktualności Odkupiciel

LITURGIA // Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 24 maja 2020 – 876/20

„Uzbrojeni mocą z wysoka”

W uroczystość Wniebowstąpienia Chrystusa słyszymy Jego słowa skierowane do Apostołów, aby nie opuszczali Jerozolimy, aż zostaną „uzbrojeni mocą z wysoka”. Czas wyczekiwania na zesłanie Ducha Świętego to w życiu chrześcijanina swoistego rodzaju rekolekcje. To głębsza refleksja nad bogactwem, jakie otrzymujemy od Boga i nad jego wykorzystaniem.
Ktokolwiek uważnie czyta Ewangelię, ten wie, że Chrystus jako człowiek przez ponad trzydzieści lat nie objawił swej Boskiej mądrości ani mocy. Na pewno wielokrotnie zabierał głos w synagodze w Nazarecie, a nikt nie zwrócił uwagi na to, że jest Człowiekiem wyjątkowo mądrym. Objawiło się to dopiero wówczas, kiedy na Chrystusa zstąpił Duch Święty, czyli po chrzcie nad Jordanem. Chrystus został wtedy „uzbrojony” Duchem Świętym. Odtąd jawi się jako inny Człowiek. Do tego stopnia inny, że gdy wrócił do Nazaretu i wygłosił swoje pierwsze kazanie w synagodze, to wszyscy byli zaskoczeni, przecież On tyle lat był z nami, skąd Mu to jest dane?
Tym wydarzeniem Chrystus chciał nam ukazać, czym jest zstąpienie Ducha Świętego na każdego z nas. Apostołowie są bojaźliwymi ludźmi. Mimo że żyją w łasce uświęcającej, pojednani z Chrystusem Zmartwychwstałym, boją się, ale kiedy zostaną „uzbrojeni” mocą Ducha Świętego, od tego momentu nikt ich nie może poznać. Piotr, który przed służącą zaparł się Chrystusa, za kilka tygodni nie lęka się przed całym Sanhedrynem wyznać wiary w Jezusa.
Stawiam konkretne pytanie: Co zrobiliśmy ze zbroją, którą Bóg nam dał? Każdy z nas został uzbrojony. Wszyscy jesteśmy po bierzmowaniu. To jest tak, jakby ktoś z nas dostał doskonałą broń i włożył ją do szafy, a sam chodził dalej bezbronny. Zło czyni z nim, co chce. Chrystus przyjdzie i zapyta: Co schowałeś do szafy? Dostałeś wspaniałe dary, otrzymałeś dar mądrości, odwagi, rozumu, bojaźni Bożej. Otrzymałeś wszystkie dary, aby cię nigdy nieprzyjaciel nie powalił. Otrzymałeś wszystkie dary, aby być apostołem. Co z nimi uczyniłeś?
Przygotowujemy się do Zesłania Ducha Świętego. Pytam czy znamy uzbrojenie, jakie otrzymaliśmy z góry? Przecież Chrystus nam powiedział: „zostaniecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Czy znamy Boską broń i czy umiemy się nią posługiwać? Czy potrafimy wymienić siedem darów Ducha Świętego? Czy wiemy, na czym polega dar bojaźni Bożej, mądrości, pobożności? Gdyby to sprawdzić, okazałoby się, że przeciętny chrześcijanin nie potrafi powiedzieć ani co to za dar, ani jak się nim posługiwać. Dni wyczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego, kiedy ponownie Ojciec wyleje na nasze serca „moc z wysoka”, są czasem refleksji nad bogactwem darów Ducha i jego wykorzystaniem.
Mamy przed sobą dziesięć dni, jutro rozpoczniemy nowennę do Ducha Świętego. Zastanówmy się nad tym Bożym uzbrojeniem. To nie przypadek, że Chrystus użył takiego słowa: „uzbrojeni mocą z wysoka”.

Ks. Edward Staniek
( źródło: mateusz.pl – komentarz do niedzielnej liturgii)