Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 24 maja 2020 – 876/20

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,

aż do skończenia świata

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Tak zapewnia Apostołów Chrystus przed wstąpieniem do nieba. I tą władzą Jezus dzieli się z nimi. Bez względu na ich zdolności, umiejętności, głębię wiary. Wybrał ich, ukształtował przez trzy lata wspólnie spędzone i teraz posyła, aby innych czynili Jego uczniami nauczając wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Moc Chrystusa jest tak wielka, że może jej udzielać słabemu, grzesznemu człowiekowi, jeżeli on otworzy swoje serce i zdecyduje się pójść za Nim. Jeżeli zechce tej mocy używać ku budowaniu Bożego Królestwa. Do tych wybranych przez wiarę i chrzest należymy również i my. Także dla na Jezus przygotował zadanie i chce do jego wykonania umocnić nas swoją mocą. Panie, przymnóż nam wiary w to, że jesteśmy posłani i powołani do czynienia wielkich rzeczy czerpiąc łaski, którymi codziennie jesteśmy obdarowywani. A Ten, który nas wybrał i posyła obiecał: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jakże to wspaniała obietnica! Jakże to niezwykły dar!

 

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)