Aktualności Zaproszenia

Zasady przyjmowania Komunii Św. na dłoń

ZASADY PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚW. NA DŁOŃ

  • Do klęcznika podchodzimy kolejno zaczynając od pierwszych ławek zachowując bezpieczną odległość.

  • Przed przyjęciem komunii św. odsłaniamy usta, wyciągamy dłonie w geście proszącym w kierunku kapłana, kładąc jedną dłoń na drugą.

  • Gdy kapłan położy Hostię św. na dłoń (wypowiadając słowa Ciało Chrystusa) odpowiadamy: Amen a następnie dłonią, która jest na spodzie, bierzemy Hostię i przyjmujemy komunię św.

  • Wracając do ławki zasłaniamy usta.

  • Osoby, które pragną przyjąć komunię św. tradycyjnie (bezpośrednio do ust) prosimy, aby podchodziły do klęcznika przed tabernakulum.