Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 31 maja 2020 – 877/21

Weźmijcie Ducha Świętego!

Pokój wam! Takimi słowami wita i pozdrawia zmartwychwstały Jezus swoich uczniów, którzy zalęknieni i bezradni zamknęli się z obawy przed Żydami. Chrystus przynosi pokój, którego świat dać nie może, bo go nie posiada. Pokój, który porządkuje i daje siłę do działania. A kiedy w sercach Apostołów już ten pokój zagościł, mogą być posłani do świata. Aby jednak mieli oni moc głosić wszystkim to, co widzieli i usłyszeli, Jezus tchnął na nich i powiedział: Weźmijcie Ducha Świętego!

To Jego mocą uczniowie będą teraz działać, to Jego dary będą ich wspierać, chronić i prowadzić, aby wypełnili powierzoną im misję.

Każdy z nas, podczas chrztu świętego, został napełniony Duchem Świętym. My również otrzymaliśmy Jego moc, która ma przemieniać najpierw nas samych, a potem tych wszystkich, których Bóg postawił na naszej drodze. Może ona być światłem, które rozprasza mroki strachu, słabości, zwątpienia. Dlatego wołajmy, jak kiedyś papież Jan Paweł II, gdy przybył do swojej Ojczyzny: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)