Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 7 czerwca 2020 – 878/22

Tak Bóg umiłował świat

Tak Bóg umiłował świat … Miłość Boga, to miłość, która daje życie, która rodzi na nowo do życia to, co jest już martwe. Miłość Boga jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Tak kochać potrafi tylko Bóg. Ten najlepszy Ojciec pragnie jedynie, aby człowiek Mu uwierzył i poszedł za Jego głosem. Dlatego posłał swojego Syna na świat po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Nie jesteśmy wstanie Bogu niczym odpłacić, w żaden sposób podziękować. Możemy jedynie przyjąć Jego miłość, nie pogardzić zaproszeniem aby tu, na ziemi, nie zagubić drogi, a w wieczności dzielić szczęście z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jezus zapewnia nas, że każdy kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; wierzy w Niego i wierzy Jemu, bo wtedy ludzkie serce skierowane na Boga nie potrafi odrzucić miłości pomimo trudu, niezrozumienia, a czasem nawet odrzucenia przez świat, który Boga nie zna.

Panie, przymnóż nam wiary, abyśmy nie zmarnowali ofiary jaką złożył Syn Boży, aby uczynić nas szczęśliwymi.

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)