Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ XII Niedziela Zwykła – 21 czerwca 2020 – 880/24

Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli

Często nam się zdarza postrzegać Pana Boga jako Kogoś, kto myśli i działa na podobnych zasadach jak człowiek. Przypisujemy Mu ludzkie cechy, ludzkie zachowania i tak trudno nam zrozumieć, że On jest Kimś zupełnie innym, nie do ogarnięcia naszym rozumem; nigdy się nie myli, nie pełnia błędów, ni cofa raz danej obietnicy. Bóg kocha każdego z nas zawsze i mimo wszystko, choć nie akceptuje zła, które popełniamy. Zna dobrze nasze serca, myśli i czyny, ale nas nie odrzuca lecz delikatnie prowadzi i poucza, jak najlepszy Ojciec. Chce też, aby w naszych sercach nie było strachu z powodu tego, co inni o nas wiedzą, co może nas spotkać ze strony nieżyczliwych, bo jedynie On jest Tym, który ma prawo i moc na oceniać i osądzić. A kiedy wybieramy kłamstwo zamiast Prawdy, żyjemy tak, jakby Boga nie było, ma prawo ciało i duszę zatracić w piekle. Ale w nieskończonej Swojej miłości do końca będzie o nas zabiegał , pomagał, ratował od złego, choć czasem tak trudno nam zrozumieć Jego działanie. Mówi nam dzisiaj z wielką miłością: nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli a przecież o każdego z nich Bóg się troszczy.
Panie, naucz nas ufać Twoje miłości, głosić ją światu i żyć nią każdego dnia.

 

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)