Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ XIII Niedziela Zwykła – 28 czerwca 2020 – 881/25

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną,

 nie jest Mnie godzien

 

Bóg jest Miłością. Miłością największą, prawdziwą, jedyną. To z tej Miłości my możemy czerpać naszą małą, ludzką miłość, bo na wielką nas nie stać. I tylko w Bożej Miłości możemy kochać innych, kochać siebie i świat. Jeżeli ponad tą Miłością postawimy kogokolwiek lub cokolwiek, to znaczy, że tak naprawdę nie nauczyliśmy się jeszcze kochać. Bóg nie chce nam niczego zabierać, w niczym ograniczać. Chce jedynie przemieniać nas i uświęcać na Swój obraz i podobieństwo. Kiedy godnie przyjmujemy Chleb Eucharystyczny, to rodzi się w nas Jezus i wszystko przepełnia Sobą. A ponieważ On jest Miłością, więc ta Jego Miłość promieniuje na nas i wszystkich, którzy są nam bliscy. Promieniuje i uświęca również wszystko co robimy, czym się zajmujemy. Ale ta Miłość Chrystusa, którą On wylewa na świat, jest połączona z krzyżem. Bo świat gardzi miłością i niszczy ją. Dlatego Jezus uświadamia nam, że i nasza miłość będzie związana z krzyżem i jeżeli chcemy ją przyjąć, to na ten krzyż musimy się zgodzić. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzientak powiedział do swoich uczniów i tak mówi do każdego z nas.

Panie,naucz nas kochać Ciebie ponad wszystko, abyśmy prawdziwie kochali i umieli okazywać miłość innym.

 

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)