Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ XIV Niedziela Zwykła – 5 lipca 2020

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,

a Ja was pokrzepię

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Tak mówi dzisiaj Jezus do każdego z nas. I chociaż czasem nam się wydaje, że problemy i troski są ponad nasze siły, że zostaliśmy z nimi sami i nie potrafimy sobie poradzić, to Jezus jest zawsze blisko. I jeżeli Mu pozwolimy, jeżeli złożymy w Jego dłonie nasze trudy, to będzie je z nami dźwigał i nigdy nas nie opuści. Bóg zna nasze słabości i właśnie w tych słabościach nas pokochał i posłał Swojego Syna, aby pokazał nam drogę, nauczył nią iść i nieść swój krzyż wspierając się na Nim, ucząc się jak On to robi. A wtedy nasze jarzmo będzie słodkie, a brzemię lekkie. Prośmy więc Jezusa, abyśmy jak dzieci z ufnością szli z Nim przez życie, wierząc, że z Bogiem wszystko jest możliwe.

 

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)