Aktualności Odkupiciel

LITURGIA // Święto św. Bartłomieja, Apostoła – poniedziałek – 24 sierpnia 2020

Objawi się nam chwała Boża, gdy dokona się objawienie synów Bożych i całe stworzenie wybuchnie chwałą Bożą. Zobaczymy chwałę Bożą jaśniejącą w Mieście Świętym, Nowym Jeruzalem, zstępującym z nieba od Boga. Widzimy chwałę Bożą przenikającą życie Jezusa, który chodził pod otwartym niebem, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich będących pod władzą diabła, bo Bóg był z Nim, a aniołowie Boży wstępowali i zstępowali na Syna Człowieczego.

Marek Ristau (źródło: mateusz.pl )