Aktualności Odkupiciel

W OSTATNIM CZASIE … // XXII Niedziela Zwykła – 30 sierpnia 2020 – 882/26

W  O S T A T N I M  C Z A S I E . . .

Dołączyli do wspólnoty parafialnej w

SAKRAMENCIE  CHRZTU

1. Samuel Stasica 

2. Pola Błaszczak 

3. Olivia Cichoń 

4. Marcel Kanik 

5. Zuzanna Mic 

6. Laura Zieja 

7. Olivier Gaworski 

8. Antonina Banaś

9. Jan Kuś

10. Emma Sitko

11. Aleksandra Skowrońska

12. Łucja Schwarz

13. Nadia Włoch

14. Hanna Szczepanik

Otoczmy dzieci naszą modlitwą

ZAWARLI  ZWIĄZEK  MAŁŻEŃSKI

Olimpia Grabska – Szymon Wójcik

Małgorzata Pietruszek – Łukasz Jurczyk

Katarzyna Barutowicz – Mateusz Haczek

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”

ODESZLI  DO  PANA

śp. Maria Buchinger

śp. Stefan Michajłów

śp. Witold Aranin

śp. Adolf Garncarz

śp. Franciszek Wrona

śp. Jadwiga Pezda

śp. Tadeusz Noszczyński

śp. Teresa Szydełko

śp. Maria Bakalarz

śp. Henryk Wandzel

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie,

a światłość wiekuista niechaj Im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Amen.