Aktualności Odkupiciel

LITURGIA (2) // XXIII Niedziela Zwykła – 6 września 2020 – 883/27

„GDZIE SĄ DWAJ ALBO TRZEJ ZEBRANI W IMIĘ MOJE, TAM JESTEM POŚRÓD NICH”

Ewangelia Boża objawia, że Chrystus jest kresem prawa. W Chrystusie stare prawo umarło, a nastało nowe prawo miłości. Miłowanie się wzajemne – tak jak umiłował nas Chrystus – jest doskonałym wypełnieniem prawa. Miłość nie ma nic wspólnego ze złem, nigdy nie wyrządza zła. Miłość Chrystusa rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. To dzięki tej miłości, zachowujemy jedność i zgodę, tak iż niczego nie odmawia nam Ojciec – bo wtedy Chrystus jest pośród nas.

p. Marek Ristau
(źródło: mateusz.pl – komentarz do niedzielnej liturgii)