Aktualności Odkupiciel

LITURGIA (2) // XXIV Niedziela Zwykła – 13 września 2020 – 884/28

Panie, ile razy mam przebaczyć?

Panie, ile razy mam przebaczyć… Ludzka słabość i grzeszność powoduje, że upadamy i to nie raz, ale wiele razy. Obiecujemy sobie, Bogu i bliźnim, że się poprawimy, zmienimy swoje postępowanie, ale to wcale nie takie łatwe. Kiedy w sakramencie pojednania wyznajemy swoje grzechy chcemy rzeczywiście się poprawić. Dobry i miłosierny Bóg zna naszą słabość i choć wie, że upadniemy jeszcze nie raz, jednak przebacza nam wszystko, bo o to prosimy. Zapomina zło, którym Go znieważyliśmy, nam natomiast tak trudno zapomnieć i przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Dług wdzięczności, który mamy względem Boga jest nieporównywalny z tym, jaki inni zaciągają wobec nas. Warto pamiętać, że dopóki żyjemy na ziemi, możemy wciąż oczyszczać serca z naszych win i przebaczać bliźnim. Przecież codziennie prosimy naszego Ojca w niebie: odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy.

Prośmy Boga, aby ta modlitwa nie była tylko pustym słowem, ale świadomym uznaniem słabości naszych i bliźnich, co pomoże inaczej popatrzeć na wyrządzane krzywdy, powtarzając za świętym Pawłem: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie (…) I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.

 

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)