Aktualności Zaproszenia

Zapraszamy na wieczory uwielbienia

Zapraszamy na wieczory uwielbienia w naszym kościele.

Od września br. odbywają się one regularnie w każdą środę  o godz. 19:00 – prowadzi je Wspólnota „Miłość i Łaska Chrystusa

Jestem tu by wielbić, by oddawać chwałę,
Jestem tu by wyznać to mój Bóg … ”

Jeśli chcesz wychwalać Boga, spotkać Go w Eucharystii i uwielbić Go podczas adoracji,
Jeśli chcesz Go lepiej poznać i doświadczyć głębiej Jego obecności,
Jeśli chcesz Mu zaufać, zaprosić Go do swojego życia, aby je prowadził,
Jeśli chcesz, aby Cię wypełnił swoją obecnością,
Jeśli chcesz o Nim świadczyć i wyznać, że jest prawdziwym Bogiem – jedynym Panem i Królem Twojego życia,
to spotkanie jest dla Ciebie.

Jeśli stoisz na rozdrożu swojego życia,
Jeśli czujesz pustkę w swoim sercu,
Jeśli upadasz, i brakuje Ci siły ducha by powstać i iść dalej,
to spotkanie jest dla Ciebie.

Jesteś Dzieckiem Bożym,
ukochanym dzieckiem Boga,
a więc „Wstań i idź”,
bo to spotkanie jest właśnie dla Ciebie.

Jezus czeka na Ciebie
… czy przyjmiesz Jego zaproszenie?

 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.
Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję,
uświęca się podobnie jak On jest święty.
Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.
Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu.
Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy,
żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał.

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu;
kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy.
Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.
Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.
Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże;
taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.

Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła:
każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga,
jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku,
abyśmy się wzajemnie miłowali.

(1 J 3, 1-11)

 

Środowe spotkania, wieczory uwielbienia, będą odbywały się w poniższym schemacie:
->  pierwsza środa miesiąca – spotkanie modlitewno-formacyjne z konferencją wprowadzającą w temat miesiąca
->  druga środa miesiąca – spotkanie uwielbienia z adoracją Najświętszego Sakramentu
->  trzecia środa miesiąca – Eucharystia i zaraz po nie modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała
->  czwarta środa miesiąca – spotkanie z uwielbieniem
->  piąta środa miesiąca (jeśli jest) – spotkanie z uwielbieniem

(grafika oraz schemat spotkań wg strony „Miłość i Łaska Chrystusa”)