Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ XXXIII Niedziela Zwykła – 15 listopada 2020 – 893/37

Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię;

wejdź do radości swego pana!

W dzisiejszej przypowieści Chrystus ukazuje nam człowieka posiadającego ogromny majątek, który przekazuje do dyspozycji swoim sługom – jednemu pięć, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden talent. Za czasów Jezusa talent posiadał tak wielką wartość, że przeciętny człowiek musiałby na niego pracować około 20 lat. Majątek, którym mieli więc zarządzać słudzy był ogromny i dawał wiele możliwości do tego, aby go w coś zainwestować i pomnażać. Właściciel nie ograniczał ich w sposobie zarządzania nim, ale spodziewał się kreatywności, zaangażowania i wysiłku włożonego w to, aby jego dobra się nie marnowały. I kiedy wrócił aby się z sługami rozliczyć nie oczekiwał jednakowych zysków, nie oceniał sposobu zarabiania jego majątkiem, ale uczciwej pracy i wykorzystania możliwości jakie mieli.

Również każdego z nas Bóg hojnie obdarował, nie srebrem ani złotem, ale zdolnościami i umiejętnościami, które są naszymi talentami do tego, aby pomnażać dobro w rodzinach, w Ojczyźnie i w świecie. Niestety często zapominamy o tym, że to co otrzymaliśmy nie jest naszą własnością, ale darem do budowania królestwa niebieskiego i kiedyś będziemy musieli się z tego rozliczyć. To od nas zależy, czy usłyszymy od Chrystusa słowa pochwały za trud i uczciwą pracę, oraz nagrodę – Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości swego pana!

Panie, daj każdemu z nas łaskę mądrości, abyśmy czerpiąc ze Stołu Słowa i Stołu Chleba, wdzięczni za dary, które codziennie otrzymujemy, umieli służyć Ci wiernie i gorliwie tym, co z miłości Twojej otrzymujemy.

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)