Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ I Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2021 – 907/08

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

Kiedy przychodzi nam wykonać jakie wyjątkowo trudne zadanie, kiedy jest przed nami czas próby i walki z przeciwnościami, potrzebujemy umocnienia.

Przed Jezusem był właśnie taki czas. Wiedział, że wszystkie moce zła będą walczyć przeciw Niemu. Dlatego Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Otoczony Aniołami i zwierzętami przez czterdzieści dni umacniał swoją ludzką naturę, aby sprostać zadaniu, jakie było przed Nim. W modlitwie z Bogiem Ojcem nabierał sił i mocy, aby stanąć przed wszystkimi nieszczęściami, jakie człowiek sprowadził na siebie przez nieposłuszeństwo Stwórcy. Dlatego Szatan, główny sprawca zła w świecie, próbował wszelkimi sposobami odwieść Jezusa od tej wyjątkowej misji ratowania zagubionej ludzkości. Nie mógł się jednak równać z Bożą mocą i mądrością. Dlatego po czterdziestu dniach modlitwy i walki ze Złym, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Przez trzy lata, dniem i nocą napominał, nauczał, uzdrawiał , wskazywał drogę powrotu do Boga mówiąc: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! I odtąd, przez tysiąclecia, ta nauka jest głoszona każdemu z nas przez posługę Kościoła. I my również jesteśmy narażeni na diabelskie pokusy, aby żyć po swojemu, według własnej woli i wygody, jaką proponuje świat. Dlatego czas Wielkiego Postu jest nam tak bardzo potrzebny, aby umocnić się na modlitwie, adoracji, nabożeństwach, bo gdy będziemy blisko Chrystusa, Szatan na pewno w nas nie zwycięży.

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)