Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 4 kwietnia 2021

Zrozumieć Pismo, że On ma powstać z martwych


Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu. Spieszyło się jej bardzo, nie mogła wprawdzie już nic zrobić dla ukochanego Pana, ale przecież nie zdążyli namaścić Jego Ciała. Chciała dopełnić obrzędu pogrzebowego, chociaż tyle. Ale grób był pusty. Zawiadomiła o tym uczniów. Oni również, podobnie jak Magdalena, spędzili tę noc bezsennie, zdruzgotani, załamani, nie potrafiący zebrać myśli. Na wiadomość o pustym grobie Piotr i Jan przybiegają i … Jan, którego serce było zawsze tak blisko Mistrza, ujrzał i uwierzył. Wszystko zaczynało być jasne.

I nam czasem trzeba się cofnąć do wydarzeń z przez lat przeżywanych, często dla nas niezrozumiałych wydawałoby się niepotrzebnych, aby zobaczyć jak Jezus powoli buduje nasze życie, może zupełnie inaczej niż to sobie planowaliśmy, ale tak jak zaplanował to Bóg. I jeżeli, jak Piotr i Jan, sercem, a nie tylko rozumem, spojrzymy na Zmartwychwstanie Chrystusa, to będziemy mieli możliwość – jak Jan –ujrzeć i uwierzyć. I zrozumieć Pismo, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)