Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ V Niedziela Wielkanocna – 2 maja 2021 – 917/18

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami

Trwając w okresie Wielkanocy słyszymy dziś słowa Ewangelii, w której Jezus mówi do swoich uczniów: Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfityNie wystarczy usłyszeć, nawet uwierzyć Jezusowi. Nie wystarczy wzruszyć się Jego miłością do nas, ucieszyć się darem odkupienia. Trzeba ten dar przyjąć i nim żyć. Trzeba krok po kroku iść za Chrystusem i trwać w Nim jak latorośl w krzewie. Jeżeli pozwolimy porwać się światu, zatrzymamy się na tym co zewnętrzne, co tylko ziemskie i doczesne, to zmarnujemy ten najpiękniejszy dar, jaki otrzymaliśmy od Jezusa. Świat nigdy nie zaspokoi najgłębszych pragnień naszego serca; daje to, czym jest – przemijanie. Bóg chce, żebyśmy byli spełnieni i szczęśliwi na zawsze, chce nas oczyścić ze wszystkiego co niedoskonałe, skażone i chore, a napełnić swoją miłością. Ale do tego potrzebna jest nasza decyzja, nasza współpraca z łaską Bożą. A wtedy w naszym życiu będą się działy prawdziwe cuda. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa Moje w was, – mówi Jezus – to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały.

Panie Jezu, naucz nas tak żyć, tak kochać, aby Boża chwała ogarniała cały świat, a wtedy nasze życie będzie szczęśliwe nie tylko tu, na ziemi, ale i w wieczności.

 

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)