Aktualności Odkupiciel

LITURGIA // Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – poniedziałek – 3 maja 2021 – 917/18

Maryja wyniesiona, Maryja Królowa to Ta, która ukazuje swojego Syna, Ta, która skrywa się za Słowem, Ta, która to Słowo nieustannie kontempluje, Ta, która jest przy cierpiącym. Niekiedy fałszujemy obraz Maryi, Królowej, kiedy przestawiamy Ją, myślimy i nauczamy o Niej wedle wzoru królowania zaczerpnięty z tradycji narodowej, monarchicznej, czysto ziemskiej. Ona, jak i Jej Syn, nie ustanawiali porządku doczesnego i nie kierowali się tym stylem myślenia. Królestwo Boże nie jest z tego świata.

O. Andrzej Kuśmierski OP
(źródło: mateusz.pl „Oremus” kwiecień-maj 2007, s. 105 – komentarz do niedzielnej liturgii)