Aktualności Odkupiciel

MODLITWA ZA KAPŁANÓW // XXIV Niedziela Zwykła – 12 września 2021 – 927/28

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów,
aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich.
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie księży obecnie służących w Naszej Parafii,
uczyń Ich Swymi gorliwymi naśladowcami i sługami.
Spraw, aby dzielili z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę.
Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem,
otwórz przed Nimi nowe horyzonty,
by dostrzegali świat spragniony światła prawdy i miłości;
by byli solą ziemi i światłością świata.
Umacniaj Ich Twoją mocą i błogosławieństwem.
Święci patronowie, których imiona noszą nasi Kapłani,
Waszej szczególnej opiece polecamy Ich dzisiaj.
Prosimy Was o wstawiennictwo za Nimi przed Bogiem
i pomoc we wszystkich potrzebach.
Pomóżcie, aby dochowali Bogu wierności
i owocnie pracowali dla Jego większej chwały.
Maryjo, strzeż ich przed wszelkim złem.
Amen.

Boże, błogosław Polsce, błogosław Kapłanom