Wspólnoty

Akademia Nie z Tej Ziemi

 

Opiekunem Wspólnoty, od września 2021 roku, jest ks. Filip Magiera.

Wcześniej, od momentu jej założenia (2019/2020) do sierpnia 2021, funkcję tę pełnił ks. Michał Nowak.

Grupa spotyka się w każdy poniedziałek wieczorem.