Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ XXVI Niedziela Zwykła – 26 września 2021 – 929/30

Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że wszystko co otrzymaliśmy od Boga: nasz wzrok i słuch, ręce i nogi, nasze zdolności i pozycję w świecie ma służyć ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Jeżeli jest inaczej trzeba się zastanowić, gdzie popełniamy błąd. Czasem nam się wydaje, że coś wiemy czy robimy lepiej od innych i z niechęcią patrzymy na tych, którzy chcą również podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, swoim spojrzeniem na sprawy zarówno ludzkie jak i Boże. Zapominamy jednak, że chrześcijaństwo to religia, która ma łączyć a nie dzielić, a zazdrość niszczy nie tylko relacje międzyludzkie, ale także oddala od Boga. Widzimy to w naszych rodzinach, zakładach pracy, a nawet wspólnotach parafialnych. Można zazdrościć komuś majątku, władzy, uznania, ale też można umiejętności posługiwania się Bożymi darami. Najbliższy przyjaciel Jezusa, święty Jan również miał problem z przyjęciem i zrozumieniem nauki Mistrza. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodził z nami. A przecież nie było nic złego w tym, że ktoś, widząc działanie Jezusa, ufając Jego Słowu, czyni dobro i to w Imię Jezusa, czyli wzywając Jego mocy. Nie nam osądzać kogo Bóg powołał i gdzie go posyła. Ważne jest, aby wspólnie, każdy według swoich możliwości, budować Królestwo Boże już tu, na ziemi. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

 

p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)