Aktualności Odkupiciel

GRUPY I WSPÓLNOTY \\ Wspólnota Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ – XXVII Niedziela Zwykła – 3 października 2021 – 930/31

Wspólnota Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

Początki Arcybractwa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. We francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13 marca 1863 r. powstała Wspólnota, która już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była Wizytka – s. Maria od Najświętszego Serca. Jako duchowa córka św. Franciszka Salezego , intuicyjnie wyczuła, że właśnie “nabożeństwo do Najświętszego Serca może posłużyć za podstawę duchowości dostępnej dla wszystkich. Każdy według swojego «stanu i zawodu» – jak mówił św. Założyciel – mógłby żyć tym nabożeństwem w duchu pokuty i wynagrodzenia dla większej chwały Bożej, spełniając obowiązki swojego stanu. Kto zatem zdecydowałby się przystąpić do Straży Honorowej, mógłby swoje codzienne życie prowadzić
w zjednoczeniu z Chrystusem, z Jego eucharystyczną Ofiarą”.

Jednym z podstawowych obowiązków jest : „Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym”- tzn. ofiarować Sercu Jezusa wybraną godzinę dnia realizując swoje codzienne obowiązki modląc się lub odpoczywając, wszystko to
w łączności z Chrystusem, na chwałę Boga Ojca i zbawienie bliźnich.

W naszej Parafii Wspólnota Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa została założona 7 maja 1993r.
Należy do niej 60 osób.

Zgodnie ze statutem Arcybractwa przyczyniamy się do propagowania kultu Najświętszego Serca jako „najbardziej pożądanej formy autentycznej pobożności względem Jezusa Chrystusa’’ i podejmujemy w miarę naszych możliwości związane z tym praktyki takie jak:
– w pierwsze piątki miesiąca uczestniczymy w Ofierze Eucharystycznej z Komunią Św. wynagradzającą
– w pierwszy czwartek miesiąca uczestniczymy w nabożeństwie Godziny Świętej,
i trwamy przy Sercu Jezusowym adorując Najświętszy Sakrament;
– odprawiamy nowennę przed pierwszym piątkiem m-ca
– staramy się indywidualnie często nawiedzać i adorować Najświętszy Sakrament;
– organizujemy pielgrzymki;

Jeżeli chciałbyś swoją codzienność przeżywać wraz z Panem Jezusem
i doświadczyć jego życiowej obecności, przyłącz się do nas zapraszamy!!
Spotykamy, się w I czwartki miesiąca na Mszy św. o godz. 18.00, a następnie mamy spotkanie modlitewne – zapraszamy .