Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ XXVII Niedziela Zwykła – 3 października 2021 – 930/31

Co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela

Kolejny raz słyszymy w Ewangelii o faryzeuszach, którzy przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbęTym razem problem dotyczył małżeństwa, a zarazem rodziny. Większość z nas urodziła się i wychowała w rodzinie, mamy więc świadomość jakie to ważne, aby była ona zgodna, oparta na wartościach, miłości, aby była trwała. Mamy również doświadczenie cierpienia rodzin rozbitych, poranionych małżonków, a najbardziej dzieci. Czy wolno mężowi oddalić żonę – Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalićAle Mojżesz to nie Pan Bóg. Dlatego Jezus naucza: Co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdzielaSakramentalnie, w sposób ważny zawarte małżeństwo, jest takim zjednoczeniem, że nie da się go rozłączyć, bo spoiwem jest Boże błogosławieństwo. Mamy świadomość, że w naszych rodzinach bywa różnie; są nieporozumienia, niezgoda, a nawet kłótnie. Ale tam, gdzie człowiek poważnie traktuje Bożą obecność, gdzie o rozwiązaniu problemów decyduje nie tylko ludzka logika, ale także – a może przede wszystkim – modlitwa, nawet najtrudniejsze sytuacje da się rozwiązać. Tam, gdzie w rodzinie liczy się wzajemne dobro, a szczególnie dobro tych, którzy są w niej najbezradniejsi, zwycięża nie tyle kalkulacja i mniejsze zło, ale prawdziwa miłość. To ona gotowa jest na ofiarę, wyrzeczenie i zrozumienie potrzeb innych. Dlatego Jezus pokazał na dzieci i biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił jeA uczniom tłumaczył, że ludzkie serca mają być na wzór serc dziecięcych – proste, ufne, wierne i kochające nawet wtedy, gdy jest źle i trudno. I ostrzegał: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.

Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.


p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)