Aktualności Odkupiciel

RÓŻANIEC \\ XXVII Niedziela Zwykła – 3 października 2021 – 930/31

RÓŻANIEC – Przykłady medytacyjnych dopowiedzeń po Imieniu Jezus (cz. 1 – wstęp)

W Liście o Różańcu Jan Paweł II zachęca do poszerzenia wyobraźni medytacyjnej modlących się osób. Aby medytacja była owocną, rozpamiętywanie zbawczych wydarzeń warto odnosić do ich uszczegółowiających opisów ewangelicznych. Podane przykłady mają na celu lepsze zakorzenienie w głębokich znaczeniach konkretnych czynów i etapów w życiu Chrystusa. Mogą przyczynić się do bardziej świadomego przyjmowania duchowych bogactw różańcowej modlitwy.

Stanisław Przepierski OP

 

W następnych numerach „Odkupiciela”, przez wszystkie październikowe niedziele,
będą po kolei zamieszczane dopowiedzenia do tajemnic 
z poszczególnych części Różańca Świętego.