Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ XXVIII Niedziela Zwykła – 10 października 2021 – 931/32

Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie

Dobro jest czymś pożądanym dla każdego z nas, zarówno to, które dostrzegamy w drugim człowieku, jak i to materialne. Jednak nie wszystko co nazywamy dobrem, rzeczywiście nim jest i nie wszystko służy naszemu wzrostowi i uświęceniu. O tym przypomina nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Człowiek, który o to pyta Jezusa ma świadomość tego, że największym dobrem nie jest to, co możemy zdobyć na ziemi, ale to, co Bóg chce nam podarować w swoim Królestwie. Wydawałoby się, że ten człowiek, mówiący sam o sobie, że od młodości przestrzega Bożego Prawa, potrafi według tego Prawa żyć. Jednak będąc bardzo zamożnym, nie umie zrezygnować  z materialnych bogactw na rzecz dobra najwyższego i oddając bliźnim to co zgromadził, pójść za Jezusem. Jego serce zbyt mocno przywiązało się do bogactw i dlatego odszedł zasmucony. Jezus chce i nam uświadomić, że bardzo trudno jest uwolnić serce od dóbr materialnych, jeżeli się do nich przywiąże Nie samo bogactwo jest czymś złym, ale może ono człowieka zniewolić. Dlatego Chrystus ostrzega: łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. Dziś świat tak bardzo chce się bogacić, mieć coraz więcej, żyć coraz wygodniej, ale czasem przestajemy dostrzegać obok siebie drugiego człowieka i jego potrzeby. Dajemy resztki, to co nam zbywa, ale nie umiemy się po chrześcijańsku dzielić. Chcemy uspokoić sumienie, a niekoniecznie prawdziwie pomóc drugiemu. Mocno przywiązaliśmy się do dobrobytu i dostatniego życia, i – jak człowiekowi z dzisiejszej Ewangelii – trudno byłoby nam z tego zrezygnować, bo uśpiliśmy nasze serca i nie odczuwają już co tak naprawdę jest największą wartością. A Jezus nam przypomina: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.


p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)