Aktualności Odkupiciel

RÓŻANIEC \\ XXVIII Niedziela Zwykła – 10 października 2021 – 931/32

RÓŻANIEC – Przykłady medytacyjnych dopowiedzeń po Imieniu Jezus (cz. 2 – TAJEMNICE RADOSNE)

Tajemnica I. Zwiastowanie

 1. który posłał Archanioła Gabriela do Dziewicy z Nazaretu;
 2. który wybrał Maryję na swoją Matkę;
 3. który oczekiwał od Maryi zgody na wypełnienie swojej odwiecznej woli;
 4. który w swoim Wcieleniu ukazuje nam godność swej Matki;
 5. który wypełnia obietnice dane w raju prarodzicom;
 6. który przychodzi, aby być Bogiem z nami;
 7. który poczyna się w Maryi jako człowiek;
 8. który począł się w Maryi za sprawą Ducha Świętego;
 9. który chciał mieć Niepokalaną Matkę;
 10. który będąc niewidzialnym Bogiem wziął ciało z Maryi Dziewicy.

Tajemnica II. Nawiedzenie Świętej Elżbiety

 1. który natchnął Maryję, aby poszła do Elżbiety;
 2. który jeszcze w łonie swej Matki chciał nawiedzić Jana Chrzciciela;
 3. który napełnił Elżbietę Duchem Świętym;
 4. który sprawił, że Elżbieta poznała w Maryi Matkę Boga;
 5. który namaścił Jana Duchem Świętym do roli proroka;
 6. który przepełnił Serce Maryi Duchem wdzięczności za otrzymane dary;
 7. który słyszy z ust Maryi pieśń uwielbienia Bożego Miłosierdzia;
 8. który rozdaje ludziom pierwsze dary Ducha;
 9. który będąc pod Sercem swej Matki przez trzy miesiące służy Janowi i Świętej Elżbiecie;
 10. który chce działać w naszych sercach.

Tajemnica III. Boże Narodzenie

 1. dla którego nie było miejsca w gospodzie;
 2. który wybrał na swoje pierwsze posłanie na tym świecie zwierzęcy żłób;
 3. który rodzi się z Maryi Dziewicy, nie naruszając Jej dziewictwa;
 4. Baranek Boży, który rodzi się by zgładzić ludzkie grzechy;
 5. którego narodzenie Ojciec Niebieski obwieszcza pasterzom przez anioła;
 6. który swoim niemowlęcym kwileniem chce wszystkich Mędrców nauczyć prawdziwej Mądrości;
 7. który złożony na sianie wielbiony jest jako Zbawiciel świata;
 8. którego boi się Herod;
 9. który napełnia pokojem serca ludzi dobrej woli;
 10. który wyciąga do nas swoje dziecięce dłonie.

Tajemnica IV. Ofiarowanie w świątyni

 1. który wchodzi do świątyni zbudowanej przez króla Salomona;
 2. który przychodzi do świątyni jako Mądrość Przedwieczna;
 3. który pragnie być światłem na oświecenie pogan;
 4. który przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą;
 5. który daje się rozpoznać ludziom dobrej woli;
 6. który dotrzymuje obietnicy danej Symeonowi i wszystkim ludziom;
 7. który uczy swoją Matkę, że Jej duszę miecz przeniknie;
 8. którego życie związane będzie z tajemnicą krzyża;
 9. który jako Dziecię oświeca dorosłych;
 10. który przychodzi do świątyni jako do ziemskiego Domu swego Ojca.

Tajemnica V. Odnalezienie w świątyni

 1. który z Maryją i Józefem pielgrzymował do Jerozolimy;
 2. który przychodzi do świątyni wyjaśniać proroctwa;
 3. który został w świątyni by zadawać ludziom pytania;
 4. którego Maryja z bólem Serca przez trzy dni szukała;
 5. którego Święty Józef znalazł w świątyni;
 6. który troszczy się o Prawdę Bożą;
 7. który chce przebywać tam, gdzie dzieją się sprawy Jego Ojca Niebieskiego;
 8. który uczy Matkę cierpliwości i uważnego wsłuchiwania się w wolę Bożą;
 9. którego słowa Maryja zawsze rozważała w swym Sercu;
 10. który posłuszny Rodzicom wraca do Nazaretu.

 

Stanisław Przepierski OP