Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ XXIX Niedziela Zwykła – 17 października 2021 – 932/33

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jak bardzo różni się ludzkie rozumienie władzy, od tego czego oczekuje od nas Pan Bóg. Zarówno współcześni Jezusowi, jak i my dzisiaj władzę utożsamiamy z panowaniem nad podwładnymi, rządzeniem, rozkazami. Tymczasem Jezus mówi: A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Jak bardzo nie przystaje to do naszego myślenia. Zapominamy bowiem, że pomagać innym i służyć umiejętnościami może tylko ten, kto posiada odpowiednią wiedzę i możliwości. To rodzice służą dzieciom pomocą, przykładem, doświadczeniem, to nauczyciele służą intelektem, talentami, kompetencjami. Poświęcają siły, czas i zdrowie, aby ci, którzy są pod ich opieką mogli wzrastać i jak najlepiej się rozwijać. Również rządzący państwem powinni z troską i odpowiedzialnością pełnić swoje powołanie wobec powierzonych im ludzi. Bo przecież słowo minister pochodzące z języka łacińskiego znaczy sługa, pomocnik. Pan Bóg, najlepszy Nauczyciel i Ojciec, ale także Władca, pochyla się nad każdym człowiekiem. Ten, który jest samą Mądrością, który ma nieograniczoną władzę, szuka sposobu, aby dotrzeć do każdego z nas, pokazać najpewniejszą drogę do szczęścia i osiągnięcia pełni życia. Jest On dla nas wzorem pokornego i bezinteresownego działania. Dlatego posłał Jezusa, abyśmy w Jego postawie zobaczyli Ojca. Dlatego właśnie Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Panie, naucz nas pokornej miłości bliźniego.


p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)