Aktualności Odkupiciel

RÓŻANIEC \\ XXIX Niedziela Zwykła – 17 października 2021 – 932/33

RÓŻANIEC – Przykłady medytacyjnych dopowiedzeń po Imieniu Jezus (cz. 3 – TAJEMNICE ŚWIATŁA)

Tajemnica I. Chrzest w Jordanie

 1. który przyszedł do grzeszników nad Jordan;
 2. który prosił Jana o chrzest;
 3. którego Ojciec głosem z nieba obwieszcza jako swego Syna
 4. który uświęcił wody Jordanu;
 5. który wzywa nas do prawdziwej pokuty;
 6. który wziął na siebie cudze grzechy;
 7. na którego zstąpił Duch Święty;
 8. którego Jan nazwał Barankiem Bożym;
 9. za którym poszli uczniowie Jana;
 10. który wyszedł na pustynię, by walczyć z szatanem.

Tajemnica II. Cud w Kanie Galilejskiej

 1. który przyjął zaproszenie młodej pary;
 2. który przyszedł służyć ludziom;
 3. któremu droga jest każda rodzina;
 4. który objawia nam Miłość Boga Ojca;
 5. który wysłuchuje próśb swej Matki;
 6. który jest pełen Miłosierdzia;
 7. który nakazał napełnić stągwie woda;
 8. który zamienił wodę w wino;
 9. w którego uwierzyli uczniowie;
 10. który pragnie naszej wiary i zaufania;

Tajemnica III. Głoszenie Królestwa i wezwanie do nawrócenia

 1. który ustanawia Królestwo Boże;
 2. który pociesza płaczących;
 3. który uzdrawia chorych;
 4. który podnosi zgnębionych na duchu;
 5. który głosi Dobra Nowinę;
 6. który ukazuje nam Ojca Niebieskiego;
 7. który odpuszcza grzechy;
 8. który uczy nas Bożej Prawdy;
 9. który przygarnia dzieci;
 10. który wysłuchuje nasze modlitwy;

Tajemnica IV. Przemienienie na Górze Tabor

 1. który przygotowywał uczniów swoich na swoją śmierć;
 2. który rozmawiał o swojej męce z Eliaszem i Mojżeszem;
 3. który przyszedł wypełnić wszystkie mesjańskie proroctwa;
 4. który ukazał Apostołom swoją Boską chwałę;
 5. o którym dał świadectwo sam Bóg Ojciec;
 6. który ma Słowa Życia;
 7. który zaprasza nas do swojej chwały;
 8. który pragnie nasze oblicza rozpromienić chwałą dzieci Bożych;
 9. który jest Odwieczną Mądrością Ojca;
 10. który pragnie naszego wyzwolenia z niewoli grzechu, śmierci i szatana;

Tajemnica V. Ustanowienie Najświętszej Eucharystii

 1. który gorąco pragnął spożyć z Apostołami Paschę;
 2. który umywał uczniom stopy;
 3. który modlił się do Ojca o to, by poznali Jego Miłość;
 4. który modlił się o jedność Kościoła;
 5. który przemienił chleb w swoje Ciało;
 6. który daje nam swoją Krew jako pokarm życia wiecznego;
 7. który jest prawdziwie obecny w Komunii Świętej;
 8. który pragnie przychodzić do naszych wdzięcznych serc;
 9. który obiecuje nam życie wieczne;
 10. który jest z nami w każdej Mszy Świętej;

 

Stanisław Przepierski OP