Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ I NIEDZIELA ADWENTU – 27 listopada 2022 – 979/38

Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie

Idźmy z radością na spotkanie Pana; tak w tę pierwszą niedzielę Adwentu zachęca nas psalm responsoryjny. Ewangelia natomiast przypomina nam o potrzebie czujności w tym jak żyjemy, co planujemy, co tak naprawdę jest dla nas ważne. Są bowiem rzeczy i sprawy, o których możemy decydować, na które mamy wpływ, są jednak takie, o których decyduje jedynie Bóg. I takim zagadnieniem jest czas. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali (…) i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bóg dał nam czas, ale według swojej woli i tyle, ile uzna za potrzebne. Ten czas możemy dobrze wykorzystać, albo zmarnować. Adwent przypomina nam o tym, że czas podarowany przez Stwórcę ma swój początek i koniec. Jest zarówno darem jak i zadaniem, z którego kiedyś przyjdzie nam się rozliczyć. Warto więc zadać sobie pytanie do czego on nam służy, jak go wykorzystujemy. Święty Mateusz przypomina nam w dzisiejszej Ewangelii napomnienie Jezusa: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Czuwajcie nad swoimi czynami, słowami, myślami i zamiarami; czy są one zgodne z nauczaniem Chrystusa? czy do Niego prowadzą? Czy też świat tak bardzo nas pochłonął, że myślimy już tylko o tym co ziemskie, a Pan Bóg i Jego Prawo są nam potrzebne tylko wtedy, gdy pasują do naszych planów. A wówczas zarówno czas adwentu, jak i Świąt Bożego Narodzenia zostaną jedynie w sferze tradycji i obyczajów. A przecież, bez względu na nasze oczekiwania i pomysły, o godzinie, której się nie domyślicie, Syn Człowieczy przyjdzie i każdy z nas będzie musiał stanąć przed Nim w całej Prawdzie.

Okaż nam, Panie, łaskę Twoją i daj nam swoje zbawienie.


p. Barbara Loranc (komentarz do niedzielnej liturgii)