Aktualności Odkupiciel

LITURGIA \\ III NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 stycznia 2023 – 986/4

Bliskie jest królestwo niebieskie

Kiedy Jan Chrzciciel został uwięziony, Jezus rozpoczął nowy rozdział swojego ziemskiego życia – zaczyna się Jego publiczna działalność. Przenosi się do Kafarnaum, na tereny zagrożone pogaństwem, do ludzi oziębłych religijnie, aby wypełniło się proroctwo Izajasza: Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.I tam właśnie, kontynuując nauczanie Jana, głosi: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.Przychodzi nie do wiernych i prawowitych Izraelitów, nie do kapłanów i uczonych w Piśmie, ale do tych, którzy się zagubili. Zaczyna tam również, wśród rybaków i prostych ludzi, gromadzić wokół siebie uczniów, którzy patrząc na Niego, słuchając Jego nauczania, widząc znaki i cuda, stali się zalążkiem Kościoła i własnym życiem zaświadczyli o Chrystusie. Odtąd już nie ryby, ale ludzie staną się tymi, których będą łowili. Już nie ziemskie dobra i sprawy będą na pierwszym miejscu, ale troska o Królestwo Boże i wierna służba Jezusowi. To powołanie tak bardzo zmieniło ich życie, że przestało ono mieć jakąkolwiek wartość, jeżeli miałoby być oderwane od Jezusa i Boga Ojca.

Każdy z nas, przez chrzest święty został powołany do pójścia za Chrystusem i do głoszenia Jego Ewangelii. Dlatego tak bardzo potrzebny nam jest nieustanny kontakt z Jezusem, karmienie się Jego Słowem i Ciałem w Eucharystii, aby prawdziwie uwierzyć, nawrócić się i móc świadczyć o Chrystusie zarówno odmianą swojego życia, jak i zachowań, i wybieranych wartości. I tak jak Jezus, nie spotykał tylko wiernych i pobożnych ludzi, tak również na naszej drodze będą stawać także ci, którzy wykpią, wyśmieją, zlekceważą, albo odejdą. Każdy z nas ma bowiem wolność, z której może korzystać i nikt tak bardzo, jak Bóg, tej naszej wolności nie szanuje. Panie, naucz nas być Twoimi świadkami, a nie sędziami tych, którzy błądzą.