Duszpasterze

Ks. dr prałat Jerzy Fryczowski
Proboszcz

Urodził się w Radzionkowie. Wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, gdzie w roku 1973 przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Herberta Bednorza. W parafii pracuje od 1983 roku. Jako wikarusz pracował w parafiach: Katowice-Brynów, Piekary-Szarlej, Mysłowice Brzęczkowice. W 1982 roku został powołany przez biskupa Herberta Bednorza na budowniczego nowego kościoła w Bielsku-Białej na osiedlu Karpackim. Pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii został mianowany 1 maja 1983 roku.

mail: jerzy.fryczowski@diecezja.bielsko.pl

 

Ks. mgr Marek Pszczółka
Wikariusz

Urodził się w Gilowicach. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W roku 1997 w Bielsku-Białej przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego. W parafii pracuje od 2014 roku.

 

Ks. mgr Jerzy Gibas
Wikariusz

Urodził się w Andrychowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W roku 1994 w Bielsku-Białej przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego. W parafii pracuje od 2015 roku.

 

Ks. mgr Maciej Dąbrowski
Wikariusz

Urodził się w Rajczy. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W roku 2013 w Bielsku-Białej przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego. W parafii pracuje od 2017 roku.

 

Ks. dr prałat Franciszek Płonka
Zamieszkały

Urodził się w Zarzeczu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie w roku 1965 przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Karola Wojtyły. W parafii od 1992 roku.

 

Ks. mgr Michał Nowak
Kapelan Szpitala Wojewódzkiego

Urodził się w Andrychowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W roku 2006 w Bielsku-Białej przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego. W parafii od 2015 roku.