Katecheza Dorosłych

Katechezę dla dorosłych parafian prowadzi ks. Franciszek Płonka. Spotkania odbywają się we wtorki co dwa tygodnie po wieczornej Mszy świętej w salce katechetycznej (drugi i czwarty wtorek miesiąca).