Sakrament Małżeństwa

Przynajmniej trzy miesiące przed planowanym zawarciem związku małżeńskiego należy spisać protokół przedślubny, przestawiając ważne dokumenty.

Dzień i godzinę ślubu warto ustalić wcześniej.

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwa chrztu do ślubu (metryki chrztu narzeczonych) z datą wystawienia nie wcześniejszą niż pół roku przed planowaną datą ślubu – pobierane osobiście w parafii, gdzie osoby zostały ochrzczone.
  • Dowody osobiste.
  • Zaświadczenia o ukończeniu nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.
  • Zaświadczenia z nauk przedślubnych (odbywają się w sesji wiosennej i jesiennej).
  • Zaświadczenia z poradni życia rodzinnego (czynna w środy od godz. 19.00 w salce katechetycznej).
  • Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego na ślub konkordatowy (pobrany z USC narzeczonego lub narzeczonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu)

Od świadków ślubu wymagana jest kserokopia pierwszej strony dowodu osobistego.