Parafia

ŚWIĄTYNIA. MIEJSCE BOGU POŚWIĘCONE. MIEJSCE ŚWIĘTE, DLA ŚWIĘTYCH CELÓW. TO W ŚWIĄTYNI DOKONUJE SIĘ KULT. TO TUTAJ NA OŁTARZU, DZIEŃ PO DNIU, CHRYSTUS SKŁADA OFIARĘ ZA CAŁY ŚWIAT I KAŻDEGO CZŁOWIEKA

Kształtowanie życia wspólnotowego naszej parafii rozpoczęło się w 1982 roku. Jednym z pierwszych wspólnych działań były starania o powstanie świątyni parafialnej. Pierwszą Mszę św. w tymczasowej kaplicy celebrował biskup katowicki Herbert Bednorz. Była to 4 niedziela Adwentu. Oficjalnie parafię erygował 1 maja 1983 roku. Wraz z utworzeniem parafii mianowany został jej pierwszy proboszcz – ks. Jerzy Fryczowski, pełniący urząd do dzisiaj. Parafia liczyła wówczas 3000 wiernych, stanowiła ją zasadniczo jednostka A osiedla Karpackiego wraz z ulicami przyległymi. Nowa parafia wydzielona została z terytorium dotychczasowej parafii św. Małgorzaty w Kamienicy.

 

Krótka Historia Koscioła:

Budowa całego kompleksu sakralnego rozpoczęła się w maju 1984 roku. Na początku wybudowano część mieszkalno-katechetyczną. Poświęcenia dokonał w październiku 1985 roku nowo ustanowiony biskup Damian Zimoń. Jednocześnie rozpoczęła się budowa nowego kościoła, która trwała ponad 4 lata. Nowa świątynia została konsekrowana 19 grudnia 1989 roku przez biskupa Zimonia. Kościół otrzymał tytuł Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka – na pamiątkę wydania przez Ojca Świętego Jana Pawła II encykliki „Redemptor Hominis” czyli Odkupiciel Człowieka. Był to pierwszy kościół w Polsce, a może i na świecie, pod tym wezwaniem. Rok później zostały poświęcone trzy dzwony noszące imiona trzech archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela. Konstrukcja kościoła nawiązuje do idei drzewa rajskiego, na którym zawisł Odkupiciel Człowieka. Następne lata to prace nad wystrojem wnętrza świątyni. centralną figurę oraz pozostałe elementy wystroju to dzieło Krzysztofa Goraja z Tychów. On także wykonał wystrój kaplicy Matki Bożej Fatimskiej i Dzieci Fatimskich – błogosławionych: Hiacynty i Franciszka.